Susam (Kuq – Bardhë)

Susam (Bardhë – Kuqë)
5 kg / 10 kg / 25 kg
Origjina; Turikye

Gesaş Pastalık Susam
5 kg / 10 kg / 25 kg /